Bułgaria. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Bułgaria. Ustrój polityczny.
Zgodnie z konstytucją z 1991 Bułgaria jest republiką. Głową państwa jest prezydent wybierany w głosowaniu powszechnym na 5 lat, powołujący premiera i ministrów. Władza ustawodawcza należy do jednoizbowego parlamentu (Zgromadzenia Narodowego), liczącego 240 posłów. Władzę wykonawczą sprawuje rząd zatwierdzany przez parlament i odpowiedzialny przed nim. Władza sądownicza należy do niezawisłych sądów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia