Bułgaria. Film
 
Encyklopedia PWN
Bułgaria. Film.
Produkcję filmów rozpoczęto w Bułgarii w latach 20., realizowano jednak niewiele pozycji (gł. prywatnie); jednym z pionierów bułgarskich filmu był W. Gendow. Po upaństwowieniu kinematografii 1948 zaczęto rozbudowę infrastruktury produkcyjnej i sieci kin, a także szkolenie kadr film. w Sofii oraz w szkołach film. za granicą; w latach 50. oprócz twórców starszego pokolenia (m.in.: B. Borozanowa, A. Marinowicza, Z. Żandowa) tworzyli młodzi filmowcy (m.in.: D. Dakowski, B. Szaralijew, Ch. Piskow, N. Korabow, R. Wyłczanow, B. Żelazkowa, L. Kirkow oraz w operator i późniejszy czołowy reż. — W. Radew); nad twórczością film. lat 50. zaciążyły schematy socrealizmu, które w początkach lat 60. zaczęli przezwyciężać twórcy nowych prądów artyst. (Piskow, Żelazkowa, Wyłczanow, Korabow, Radew); przeł. lat 60. i 70. charakteryzował się wprowadzeniem przez młode pokolenie reżyserów problematyki dotyczącej tzw. nowej inteligencji (G. Ostrowski, T. Stojanow, M. Andonow, L. Stajkow, I. Niczew, Z. Zachariew, Ch. Christow, L. Kirkow); w latach 70. i 80. powstało wiele interesujących filmów dla młodzieży (D. Petrowa, M. Jewstatijewej, I. Grybczewej); film hist. pozostał jednym z ulubionych przez publiczność gatunków (Stajkow, B. Szaralijew, W. Ikonomow). Coraz częściej twórcy bułgarscy skupiają się na problemach ludzi, którzy przez szybki awans cywilizacyjny utracili poczucie podstawowych norm moralnych (Żelazkowa, G. Diułgerow, Kirkow, Radew, Korabow, K. Spasow, Christow). Twórcy film. są zrzeszeni w Związku Filmowców Bułgarii (SBFD); filmy produkuje się m.in. w Studiu Filmów Fabularnych „Bojana”, Studiu Filmów Telew. „Ekran”, w Studiu Filmów Animowanych „Sofija”; 1973 przy szkole teatr. w Sofii otwarto wydział film. kształcący reżyserów, operatorów i filmoznawców; w Bułgarii odbywają się festiwale film., m.in. Festiwal Bułgarskich Filmów Fabularnych w Warnie, Festiwal Młodego Kina w Smolanie, Festiwal Bułgarskich Filmów Krótkometrażowych w Płowdiwie. W ciągu roku powstaje w Bułgarii ok. 20 filmów fabularnych przeznaczonych dla kin, ok. 25 telew. i ponad 100 krótkometrażowych (1987).
Bibliografia
M. RACZEWA Nowy film bułgarski, Warszawa 1978;
R. KONICZEK, B. PEŁKA Film bułgarski w Polsce, Warszawa 1979.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia