Ameryka. Historia. Odkrycie i podbój (1492–poł. XVI w.)
 
Encyklopedia PWN
Ameryka. Historia. Odkrycie i podbój (1492–poł. XVI w.).
W końcu XV w. została zapoczątkowana eur. eksploracja i podbój Ameryki, której ziemie zawczasu zostały podzielone między Hiszpanię i Portugalię, ówczesne potęgi mor., układem w Tordesillas (1494); Portugalii przypadła wschodnia część Brazylii, a Hiszpanii — reszta Ameryki; w wyniku hiszp. konkwisty przestały istnieć w Ameryce państwa indiańskie. Zdobyte terytoria Hiszpania zorganizowała w jednostki adm. zw. wicekrólestwami: 1535 powstała Nowa Hiszpania, 1543 Peru, z którego 1717 wyodrębniono Nową Granadę, a 1776 wicekrólestwo La Platy; stanowiły one własność Korony hiszp. i podlegały bezpośrednio królowi; system adm.-społ. w koloniach hiszp. ukształtował się ostatecznie 1680, gdy sporządzono tzw. Spis Praw Indii. Administracja portugalskiej Brazylii została zorganizowana identycznie jak hiszp., funkcjonowały też podobne podziały społeczne. Gospodarka kolonii hiszp. i portugalskich opierała się na wielkiej własności ziemi oraz eksploatacji kruszców (gł. srebra); najważniejsze uprawy stanowiła trzcina cukrowa, bawełna i tytoń; od pocz. XVI w. do pracy na plantacjach sprowadzano niewolników z Afryki; przez cały okres kolonialny w posiadłościach hiszp. i portugalski utrzymała się gospodarka wolnych chłopów indiańskich. Dochody z Hispanoameryki stanowiły podstawę budżetu Hiszpanii, mniejsze znaczenie miały dochody z Brazylii dla Portugalii.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia