Ameryka. Historia. Kształtowanie się mapy politycznej Ameryki (XIX w.)
 
Encyklopedia PWN
Ameryka. Historia. Kształtowanie się mapy politycznej Ameryki (XIX w.).
W XIX w. dominujące wpływy w Ameryce Łac. zdobyła stopniowo W. Brytania, zajmując miejsce dotychczasowych metropolii; nowo powstałe państwa (poza Brazylią, Haiti i przejściowo Meksykiem) przyjęły republikańską formę rządów, wzorowaną na państwach eur. i USA; wszystkie zniosły niewolnictwo (abolicjonizm); walki o władzę wśród elity kreolskiej sprawiały jednak, że państwa te ewoluowały w kierunku rządów dyktatorskich; niestabilność polit. pogłębiały problemy gosp. oraz liczne, na ogół lokalne, wojny między nowo powstałymi państwami.
W 2. poł. XIX w. zakończył się proces kształtowania polit. Ameryki Północnej: USA zakupem Alaski 1867 zamknęły swoją ekspansję terytorialną na kontynencie (znaczne obszary przyłączyły m.in. w wyniku wojny meksykańskiej 1846–48); 1867 powstało Dominium Kanady. W końcu XIX w. dokonał się też ostatecznie polit. i gosp. podział Ameryki na Amerykę Północną i Amerykę Łac. (z Meksykiem i Ameryką Środkową).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia