Afryka. Historia
 
Encyklopedia PWN
Afryka. Historia.
Według aktualnego stanu badań na terenie Afryki w rezultacie powolnej ewolucji ukształtowała się ludność czarnej odmiany reprezentująca typ nigrycki. Najstarsze ślady jej bytowania odnaleziono na terenie ob. Namibii w Twyfelfontein, a wiek odkrytych naskalnych rysunków ocenia się na 27 tys. lat p.n.e. Dopiero później ukształtowała się — uważana za najstarszą w Afryce — ludność buszmeńska, która pierwotnie zamieszkiwała Afrykę Wschodnią. W tym czasie obszar obecnej Sahary (mającej bardzo korzystny klimat) zamieszkiwały ludy nigryckie. Pod koniec paleolitu (ok. 12–10 tys. lat p.n.e.) Afrykę zaludniało (wg szacunkowych danych) 3–4 mln mieszk., należących do 3 grup: Buszmenów, Pigmejów (Afryka Równikowa), którzy tworzyli typ negroidalny i Nigrytów (północna, zachodnia i środkowa Afryka). Pomiędzy XII i II tysiącl. p.n.e. następował proces stopniowego pustynnienia Sahary, czego skutkiem była migracja nigryckiej ludności na południe. W tym okresie na Saharze osiedlały się ludy europoidalne oraz zachodnioazjat. Chamici (potomkami tych 2 grup są obecnie Berberowie w Afryce Północnej). W ostatnich tysiącl. p.n.e. Chamici przeniknęli na teren tzw. Rogu Afryki, gdzie pod ich wpływem ukształtowały się ludy kuszyckie.
Marek J. Malinowski (Historia)
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia