Afryka. Ludność
 
Encyklopedia PWN
Afryka. Ludność.
Od 1950 liczba ludności Afryki wzrosła prawie czterokrotnie — do 968 mln mieszkańców (2008), co stanowi 13,6% ludności świata; przyrost naturalny najwyższy na świecie — ok. 24‰ rocznie; w większości krajów afrykańskich udział ludności w najmłodszej grupie wiekowej (do 19 lat) stanowi ponad 50% całej populacji; ze względu na AIDS (zarażonych wirusem HIV jest 25,4 mln osób), malarię maleje przeciętna długość życia z 53 lat (1996) do 47 lat (2005); zjawisko to najsilniej występuje zwłaszcza w krajach Afryki Południowej, np. w Botswanie długość życia zmniejszyła się z 65 lat (1985–90) do niespełna 34 lat (2000–2005), w Lesotho z 56 do 34,5, w Suazi z 57 do 33 lat; rozmieszczenie ludności bardzo nierównomierne; średnia gęstość zaludnienia 32 mieszkańców na km2, największa (ponad 1200 mieszkańców na km2) występuje w dolinie Nilu w Egipcie, stosunkowo wysoka (100–300 mieszkańców na km2) — w południowej Nigerii, nadmorskiej strefie Maghrebu, regionie górniczo-przemysłowym Witwatersrand w RPA; większa część Sahary, pustyni Namib, kotliny Kongo i Kalahari to obszary prawie bezludne; w miastach mieszka ok. 40% ogółu ludności (najsłabiej zurbanizowany kontynent świata); największy odsetek ludności miejskiej (50% i więcej) w Kongo, RPA, Algierii, Tunezji; tylko 2 zespoły miejskie zamieszkuje ponad 10 mln mieszkańców (Lagos i Kair), a powyżej 4 mln mają: Kinszasa, Aleksandria, Chartum, Casablanca, Algier, Abidżan i Kapsztad; dominuje ludność odmiany czarnej, na północy — białej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia