wegetatywnym

Encyklopedia PWN

populacja roślin o jednorodnych właściwościach biologicznych, morfologicznych i użytkowych, zachowująca je przy rozmnażaniu właściwym dla danej odmiany (generatywnym lub wegetatywnym), uzyskana w wyniku hodowli (hodowla roślin) lub selekcji i działania lokalnych czynników przyrodniczo-rolniczych;
leśn. siewka wyjęta ze szkółki lub nalotu i przeznaczona do posadzenia;
roln. roślina we wczesnym (wegetatywnym) stadium rozwoju, wyrosła z nasiona;
filoz. w filozofii nurtu arystotelesowsko-tomistycznego dyspozycja duszy do określonego charakteru działań (np. poznania intelektualnego);
wyrostki, izydia,
bot. rodzaj diaspor wegetatywnych (diaspory) będących małymi fragmentami plech, które służą do rozmnażania wegetatywnego (fragmentacja plechy porostów);
ablegier
[niem.],
sadzonka wegetatywna, tworzona przez przysypanie bocznego pędu ziemią i odcięcie go po ukorzenieniu się.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia