wegetatywnym

Encyklopedia PWN

gimnastyka
[gr.],
ćwiczenia ruchowe, których zadaniem jest kształtowanie prawidłowej postawy i harmonijnego rozwoju fiz. człowieka;
glony, Algae, Phykoi,
sztucznie wyróżniona grupa fotosyntetyzujących, prokariotycznych (bez wyodrębnionego jądra komórkowego) sinic i prochlorofitów oraz beznaczyniowych, plechowych roślin (glony eukariotyczne, z wyraźnym jądrem komórkowym);
gonidia
[gr.],
bot. komponenty biologiczne występujące w różnych grupach systematycznych;
grupa organizmów jądrowych dawniej zaliczanych do królestwa roślin, obecnie, po stwierdzeniu zasadniczych różnic między komórkami grzybów i roślin, są traktowane jako odrębne królestwo (Mycota, Fungi) organizmów (jedno z 5 królestw) na równi z roślinami, zwierzętami, Monera, Protista.
bot. cykl rozwojowy z przemianą pokoleń u roślin, charakteryzujący się taką przemianą faz jądrowych, w której mejoza zachodzi w zygocie, a sporofit i gametofit są haploidalne (haploidalność) oraz tworzą wspólne ciało wegetatywne;
hormogonium
[łac. < gr.],
ruchliwka,
bot. wielokomórkowy utwór służący do rozmnażania wegetatywnego u sinic nitkowatych, zdolny do aktywnego ruchu i odtworzenia całej nici.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia