haplobiontyczny cykl
 
Encyklopedia PWN
faza diploidalna (diploidalność) jest ograniczona tylko do zygoty; organizmy z takim cyklem to haplobionty (np. niektóre zielenice, krasnorosty, grzyby workowe — drożdżowce, Endomycetales).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia