wegetatywnym

Encyklopedia PWN

autonomiczny układ nerwowy
[gr.],
wegetatywny układ nerwowy, idiotropowy układ nerwowy, wisceralny układ nerwowy, trzewny układ nerwowy,
część układu nerwowego, unerwiająca mięśnie gładkie, mięsień sercowy i komórki gruczołowe zlokalizowane w różnych narządach i niepodlegające woli;
choroba pasożytnicza ludzi i zwierząt wywoływana przez orzęski z rodzaju Balantidium;
bodziec, podnieta,
fizjol. zmiana środowiska zewnętrznego lub wewnętrznego organizmu, prowadząca do pobudzenia swoistego narządu odbiorczego — receptora;
bóle piekące, kauzalgia,
bardzo dotkliwe bóle o charakterze pieczenia;
anat. pęd spichrzowy, zwykle podziemny, ze zgrubiałą, mięsistą łodygą magazynującą wodę i substancje pokarmowe;
bot. modyfikacja korzenia bocznego lub przybyszowego w organ spichrzowy, polegająca na silnym zgrubieniu korzenia na niewielkiej długości;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia