wegetatywnym

Encyklopedia PWN

narządy niezwiązane z rozmnażaniem płciowym (wytwarzaniem nasion i zarodników);
biol. sposób rozmnażania bezpłciowego, powszechny u wielu roślin i u niższych zwierząt;
fizjol. rozmnażanie bezpłciowe przez podział, pączkowanie, fragmentację, wytwarzanie rozmnóżek, urwistków, rozłogów-bulw, kłączy, cebul i in., także przez sadzonki, szczepienie (w sadownictwie, ogrodnictwie);
bot. długa, rurkowata wypustka ziarna pyłku, umożliwiająca dostarczenie gamet męskich w pobliże komórki jajowej;
parasomnie
[gr.-łac.],
med. jakościowe zaburzenia snu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia