odmiana uprawna
 
Encyklopedia PWN
odmiana uprawna, kultywar,
populacja roślin o jednorodnych właściwościach biologicznych, morfologicznych i użytkowych, zachowująca je przy rozmnażaniu właściwym dla danej odmiany (generatywnym lub wegetatywnym), uzyskana w wyniku hodowli (hodowla roślin) lub selekcji i działania lokalnych czynników przyrodniczo-rolniczych;
wg Międzynarodowego Kodeksu Nazewnictwa Roślin Uprawnych nazwę odmian uprawnych pisze się wielką literą w pojedynczym cudzysłowie (np. ‘Idared’, ‘Polko’); wśród odmian uprawnych rozróżnia się odmiany uzyskane w wyniku stosowania tradycyjnych metod hodowlanych (głównie selekcji roślin i krzyżowania roślin) oraz odmiany transgeniczne, wytworzone dzięki nowoczesnym metodom genetycznej transformacji (transgeniczne organizmy); w obrębie obu tych grup rozróżnia się odmiany ustalone (zachowują przy rozmnażaniu swoje podstawowe właściwości) i mieszańcowe (pierwsze pokolenie uzyskane w wyniku skrzyżowania przez hodowcę odpowiednich komponentów rodzicielskich).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia