krzyżowanie roślin
 
Encyklopedia PWN
krzyżowanie roślin,
kojarzenie płciowe 2 genetycznie różnych osobników tego samego gat., rzadziej innych gat. lub rodzajów, prowadzące do uzyskania mieszańcowego potomstwa;
najczęściej stosowane w hodowli nowych odmian roślin uprawnych w celu doskonalenia cech użytkowych, takich jak: plon ziarna u zbóż, smak owoców, wartość dekoracyjne kwiatów, odporność na choroby, szkodniki, niesprzyjające warunki środowiska i podobnych. Krzyżowanie roślin ściśle kontrolowane odbywa się przez usunięcie niedojrzałych pylników (kastrację) formy matecznej i zapylenie pyłkiem pobranym z formy ojcowskiej; u gat. obcopylnych mieszańce można też otrzymać przez swobodne zapylenie przy zasiewie różnych form obok siebie; u niektórych gat. obcopylnych (np. kukurydzy) krzyżuje się homozygotyczne linie wsobne (kojarzenie wsobne) w celu otrzymania wartościowego potomstwa pierwszego pokolenia, tzw. mieszańców pojedynczych, lub mieszańców podwójnych — w przypadku krzyżowania mieszańców pojedynczych; krzyżowanie form stosunkowo odległych stosuje się w celu uzyskania poliploidów (poliploidalność) i wykorzystuje do produkcji odmian mieszańcowych.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Doświadczenie Mendla rys. R. Lisek/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia