krzyżowanie
 
Encyklopedia PWN
krzyżowanie, hybrydyzacja,
biol. kojarzenie płciowe 2 genetycznie różnych organizmów, np. ras, odmian, gat., rodzajów lub też form różniących się tylko jednym lub kilkoma genami;
osobniki powstałe w wyniku krzyżowania są zw. mieszańcami, wykazują często zwiększoną bujność i żywotność (heterozja); samorzutne krzyżowanie stanowi jeden z czynników ewolucji organizmów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia