selekcja roślin
 
Encyklopedia PWN
wybór roślin do dalszego rozmnażania — selekcja roślin pozytywna, lub eliminowanie roślin o cechach niepożądanych z populacji — selekcja roślin negatywna rozróżnia się: selekcję roślin masową — wybór z populacji dużej liczby wyróżniających się roślin, a następnie łączenie ich potomstwa w dalszych pracach hod.; selekcję roślin grupową — wybór pojedynczych roślin i ich podział na grupy, w zależności od ich właściwości i cech; wysiew nasion każdej grupy prowadzi się osobno; selekcję roślin indywidualną — wybór pojedynczych roślin oraz oddzielne ich rozmnażanie w celu dokładnej oceny wartości ich potomstwa.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia