termiczne

Encyklopedia PWN

detektor podczerwieni, detektor promieniowania podczerwonego,
przetwornik energii promieniowania podczerwonego w energię elektryczną lub rzadziej w inne postacie energii (np. energię wewnętrzną, energię mechaniczną) wygodne do bezpośredniego pomiaru;
fizykoterapia
[gr. phýsikos ‘naturalny’, therapeía ‘opieka’, ‘leczenie’],
dział fizjoterapii, w którym wykorzystuje się do leczenia, rehabilitacji i profilaktyki zarówno występujące w przyrodzie naturalne czynniki fizykalne (czynniki termiczne, promieniowanie słoneczne), jak i czynniki fizykalne wytworzone przez różnego rodzaju urządzenia dostarczające energii cieplnej, prądów małej, średniej lub wielkiej częstotliwości, promieniowania świetlnego, nadfioletowego, podczerwonego, ultradźwięków;
geotermika
[gr. gḗ ‘ziemia’, thermós ‘ciepły’],
dział geofizyki badający procesy termiczne we wnętrzu Ziemi.
hydroterapia
[gr.],
wodolecznictwo,
dział lecznictwa fizykalnego;
zabieg z zakresu ochrony roślin mający na celu zniszczenie patogenów przenoszonych z nasionami;
ogniwo jądrowe, radioizotopowy generator elektryczny,
źródła energii elektr., w których energia ta powstaje w wyniku rozpadu promieniotwórczego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia