termiczne

Encyklopedia PWN

złącze prostujące, kontakt prostujący,
układ 2 stykających się ze sobą materiałów o różnym charakterze przewodnictwa elektr. (półprzewodniki, metale), mający nieliniową, asymetryczną charakterystykę prądowo-napięciową i związaną z tym zdolność prostowania prądu elektrycznego.
zmiennocieplność, pojkilotermia,
biol. niestałość temperatury wnętrza ciała, zależnej od temperatury otoczenia;
Żylicz Maciej, ur. 21 IX 1953, Gdańsk,
biolog molekularny;
żywice kumaronowe, żywice kumaronowo-indenowe,
żywice syntetyczne otrzymywane przez termiczną i kationową kopolimeryzację cyklicznych związków: kumaronu (benzofuranu) i indenu, wyodrębnianych ze smoły węglowej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia