odkażanie materiału siewnego
 
Encyklopedia PWN
odkażanie materiału siewnego,
zabieg z zakresu ochrony roślin mający na celu zniszczenie patogenów przenoszonych z nasionami;
dawniej stosowano gł. termiczne o.m.s. w celu uwolnienia nasion od grzybów i bakterii chorobotwórczych przenoszonych wewnątrz nasion lub na ich powierzchni (moczenie nasion 10–30 min w wodzie o temp. 50–54°C); w przypadku dużych partii nasion zapewnienie stałej temperatury wody jest trudne, temperatura zbyt niska jest nieskuteczna, a zbyt wysoka uszkadza nasiona; obecnie zwykle stosuje się zaprawianie nasion; w celu uwolnienia nasion pomidora od wirusa mozaiki pomidora przeprowadza się termiczne o.m.s. (3–5 dni w temperaturze 70–72°C, na sucho) lub chemiczne o.m.s. (20 min w 10-procentowym roztworze fosforanu(V) trisodu Na3PO4 o temp. 20–30°C); powierzchniowe o.m.s, np. podchlorynem wapnia, jest elementem metodyki badania przenoszenia patogenów z nasionami — umożliwia usunięcie wszystkich przypadkowych mikroorganizmów obecnych na powierzchni nasion.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia