termiczne

Encyklopedia PWN

dinozaury, Dinosauria,
nadrząd lądowych gadów naczelnych (archozaurów). Występowały od późnego triasu (ok. 200 mln lat temu) do końca kredy (65 mln lat temu) na wszystkich kontynentach; z terenów Polski znane z jurajskich tropów z Gór Świętokrzyskich oraz fragmentów szkieletów teropodów: z końca triasu z Lisowic na Śląsku (powiat lubliniecki) i wczesnej jury z Sołtykowa w Górach Świętokrzyskich.
urządzenie umożliwiające utlenianie (dopalanie) tych palnych składników gazów wylotowych usuwanych ze spalinowego silnika tłokowego, które nie uległy całkowitemu spaleniu w komorze spalania silnika (nie spalone cząstki paliwa, produkty niezupełnego spalania, np. tlenek węgla);
fiz. zmiana częstotliwości drgań, a zatem i długości fali, rejestrowana przez odbiornik (postrzegana przez obserwatora) przy względnym ruchu źródła i odbiornika fal, w porównaniu z częstotliwością rejestrowaną przy względnym ich spoczynku; występuje dla dowolnego ruchu falowego.
inform. urządzenie służące do zapisywania informacji z komputera na papierze, także na folii i in. materiałach.
drukowanie cyfrowe, drukowanie digitalne,
metody drukowania, w których wykorzystuje się dane w postaci cyfrowej zgromadzone w komputerze.
eksteroreceptory
[łac.],
kontaktoreceptory,
narządy odbierające bodźce pochodzące z zewnątrz organizmu, np. receptory wzrokowe, słuchowe, dotykowe, termiczne.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia