synchroniczne

Encyklopedia PWN

kompensator mocy biernej, kompensator fazowy,
urządzenie elektr. służące do kompensacji mocy biernej (moc elektryczna), pobieranej przez odbiornik (np. silnik indukcyjny, transformator elektr.) z sieci elektroenerg. prądu przemiennego;
koronarografia
[łac.-gr.],
radiograficzna metoda badania tętnic wieńcowych serca z zastosowaniem środka cieniującego (cieniujące środki), polegająca na uwidocznieniu ich na ekranie monitora lub błonie rentgenowskiej.
miasto w województwie wielkopolskim, na Wysoczyźnie Leszczyńskiej, w otoczeniu lasów; pow. grodzki, siedziba pow. leszczyńskiego.
urządzenie elektryczne złożone z części zdolnych do wykonywania względem siebie ruchu obrotowego (maszyna elektryczna wirująca) lub postępowego (maszyna elektryczna liniowa; silnik liniowy) i przeznaczone do przetwarzania energii mechanicznej w elektryczną (prądnica elektryczna), energii elektrycznej w mechaniczną (silnik elektryczny) lub energii elektrycznej w energię elektryczną o innych wartościach napięcia, częstotliwości, liczbie faz itp. (przetwornica elektryczna);
psychol. czynność posługiwania się językiem przez człowieka.
techn. połączenie ruchowe (para kinematyczna) 2 członów umożliwiające ich względny ruch obrotowy wokół osi lub punktu.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia