synchroniczne

Encyklopedia PWN

pływanie synchroniczne, pływanie synchronizowane,
dyscyplina sport. uprawiana przez kobiety, polegająca na wykonywaniu (zsynchronizowanym z muzyką) określonych układów figur w basenie pływackim
metodol. metoda ujmowania zjawisk w sposób statyczny w określonym momencie czasowym, z założeniem ich względnej stałości.
maszyna elektryczna prądu przemiennego (silnik synchroniczny, prądnica synchroniczna), w której uzwojenie twornika jest zwykle umieszczone w stojanie, a uzwojenie wzbudzenia (zasilane prądem stałym lub przez magnes trwały) w wirniku;
silnik elektr. prądu przemiennego, 1- lub 3-fazowy, w którym prąd doprowadzany z zewnątrz do uzwojenia twornika wytwarza pole magnet. wirujące, a wirnik (wyposażony w magnesy trwałe lub elektromagnesy zasilane prądem stałym) wiruje synchronicznie z tym polem.
zegar bez własnego układu oscylacyjnego, sterowany sygnałami elektrycznymi z zewnętrznego źródła, np. z sieci elektroenergetycznej.
maszyna elektryczna przetwarzająca energię elektr. w energię mech. ruchu obrotowego (s.e. wirujący) lub, rzadziej, postępowego (silnik liniowy);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia