maszyna synchroniczna
 
Encyklopedia PWN
maszyna synchroniczna,
maszyna elektryczna prądu przemiennego (silnik synchroniczny, prądnica synchroniczna), w której uzwojenie twornika jest zwykle umieszczone w stojanie, a uzwojenie wzbudzenia (zasilane prądem stałym lub przez magnes trwały) w wirniku;
możliwa jest też konstrukcja odwrotna. W m.s. stosunek częst. napięcia indukowanego w uzwojeniu twornika i prędkości kątowej wirowania wirnika jest wartością stałą, wobec czego wirnik ze swoim stałym polem magnet. wiruje synchronicznie z polem magnet. uzwojenia twornika; w ten sposób zapewniona jest stałość położenia obu pól względem siebie, co jest warunkiem koniecznym elektromech. przetwarzania energii. M.s. stosuje się zwykle jako turbogeneratory i hydrogeneratory, prądnice energ., szerokie zastosowanie mają silniki elektryczne synchroniczne.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia