realny

Encyklopedia PWN

bestiariusz
[łacina średniow. bestiarium],
gatunek średniow. literatury dydaktycznej, inspirowany przez dzieło gr. z II w., zw. Physiologus, w Europie rozpowszechnione w przekł. łac. z V w.;
realne gwarancje zaspokojenia potrzeb socjalnych jednostek i rodzin, stan wolności od niedostatku bądź obniżenia poziomu życia spowodowanego głównie tzw. ryzykiem socjalnym (np. utrata możliwości zarobkowania, choroba, inwalidztwo, starość, zwiększone obciążenia rodzinne, bezradność) lub innymi zdarzeniami losowymi.
Białoruski Front Ludowy „Odrodzenie”, Biełarụski Narọdny Front „Adradżẹnnie”,
ruch społ.-polit. na Białorusi; zjazd założycielski odbył się VI 1989 w Wilnie,
„Biblioteka Warszawska. Pismo poświęcone naukom, sztukom i przemysłowi”,
miesięcznik nauk.-lit., wyd. 1841–1914 w Warszawie;
Bismarck
[bı̣smark]
Otto von Wymowa, hrabia Bismarck-Schönhausen (od 1865), książę (od 1871), ur. 1 IV 1815, Schönhausen k. Stendal, zm. 30 VII 1898, Friedrichsruh k. Hamburga,
prusko-niemiecki mąż stanu.
Brautigan
[brọ:tıgən]
Richard, ur. 30 I 1935, Tacoma (stan Waszyngton), zm. VIII(?) 1984, Bolinas (stan Kalifornia),
pisarz amerykański;
Broad
[bro:d]
Dunbar Charli, eur. 30 XII 1887, zm. 1971,
filozof brytyjski;
Bryła Stefan Władysław, ur. 17 VIII 1886, Kraków, zm. 3 XII 1943, Warszawa,
inżynier budowlany, pionier spawania w budownictwie.
Brytania, łac. Britannia,
nazwa prowincji rzymskiej I–V w. n.e.;
Buñuel
[buńuẹl]
Luis Wymowa, ur. 22 II 1900, Calanda (prow. Teruel), zm. 29 VII 1983, m. Meksyk,
hiszpański reżyser i scenarzysta filmowy;
Bute
[bju:t]
John Stuart, hrabia, ur. 25 V 1713, Edynburg, zm. 10 III 1792, Londyn,
polityk brytyjski;
jedno z najważniejszych i najbardziej ogólnych pojęć filozoficznych, oznaczające: 1) wszystko, co istnieje, tzn. zbiór wszystkich rzeczy w ogóle; 2) każdą poszczególną rzecz, o ile stanowi ona pewien odrębny od innych rzeczy zespół treści; 3) sam „moment istnienia”, tzn. to, że każda rzecz lub ich zbiór różnią się od nicości.
Centralna Agencja Polska w Lozannie, zw. Agencją Lozańską, fr. Agence Centrale Polonaise Lausanne,
agencja informacyjna, działająca 1915–19;
Centralny Związek Organizacji Kulturalnych i Gospodarczych, Centrạlny sajụz kultụrnych i haspadạrczych arhanizạcyj, Centrasajụz,
organizacja mniejszości białoruskiej w II RP; utworzona 1930;
Chlamtacz Marceli, ur. 26 IV 1865, Szarpańce, zm. 7 I 1947, Lwów,
prawnik; specjalista w dziedzinie prawa rzym. i prawa cywilnego;
Colt
[koult]
Samuel, ur. 19 VII 1814, Hartford (stan Connecticut), zm. 10 I 1862, tamże,
amerykański konstruktor broni, wynalazca rewolweru.
Conrad
[kọnräd]
Joseph Wymowa, właściwie Józef Teodor Konrad Korzeniowski, ur. 3 XII 1857, Berdyczów, zm. 3 VIII 1924, Bishopsbourne k. Canterbury,
pisarz angielski, z pochodzenia Polak.
contractus
[łac., ‘umowa’, ‘kontrakt’],
dwustronna czynność prawna, prowadząca do powstania zobowiązania.
Cromwell
[krọmuel]
Oliver Wymowa, ur. 25 IV 1599, Huntingdon (hrab. Cambridgeshire), zm. 3 IX 1658, Londyn,
angielski wódz i mąż stanu, lord protektor Anglii, Szkocji i Irlandii.

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

realny
1. «istniejący w rzeczywistości»
2. «możliwy do wykonania lub urzeczywistnienia»
3. «odznaczający się realizmem lub zdrowym rozsądkiem»

• realnie • realność
realny socjalizm «ustrój społeczny panujący w krajach rządzonych przez partie komunistyczne»
płace realne «suma wartości dóbr i usług, jakie można nabyć za otrzymywaną płacę»
szkoła realna «dawna szkoła średnia z przewagą przedmiotów matematyczno-przyrodniczych»
unia realna «związek dwóch lub więcej państw, których sprawy zagraniczne, wojskowe, finansowe prowadzone są wspólnie»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia