realny

Encyklopedia PWN

ekon. teoria głosząca neutralność pieniądza w stosunku do realnych zjawisk.
Ingarden Roman Witold, ur. 5 II 1893, Kraków, zm. 15 VI 1970, tamże,
filozof i estetyk.
Marshall
[ma:rszl]
Alfred Wymowa, ur. 26 VII 1842, Londyn, zm. 12 VII 1924, Cambridge,
brytyjski ekonomista, z wykształcenia matematyk.
model
[łac. modulus ‘miara’, ‘wzór’],
metodol.:
możność, gr. dýnamis, łac. potentia,
filoz. zespół właściwości danego bytu urzeczywistniający się dzięki aktom (akt);
Perroux
[perụ]
François, ur. 19 XII 1903, Lyon, zm. 2 VI 1987, Paryż,
ekonomista francuski.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia