realny

Encyklopedia PWN

wykorzystanie przyrodzonych właściwości człowieka bądź zabiegów o charakterze magicznym czy kontaktów z tajemnymi mocami w celu uruchomienia nadprzyrodzonych sił, mogących wpływać na stosunki w świecie realnym w sposób bezpośredni lub poprzez oddziaływanie na inne siły postrzegane jako nadnaturalne;
Daǧlarca
[daghłạrdża]
Fazıl Hüsnü, ur. 26 VIII 1914, Stambuł, zm. 15 X 2008, tamże,
poeta turecki;
Dalrymple
[dälrı̣mpl]
Sir John, hrabia Stair (od 1703), ur. 1648, zm. 8 I 1707, Edynburg,
polityk szkocki;
log. najprostsza postać definicji realnej, podająca charakterystykę definiowanego gatunku przez określenie nadrzędnego wobec niego rodzaju i tzw. różnicy gatunkowej (differentia specifica);
socjol. subiektywny sposób widzenia przez jednostkę obiektywnej sytuacji, w jakiej przychodzi jej działać, decydujący o wyborze kierunku działania.
ekon. wyrażony w procentach stosunek nominalnego PKB (liczonego w cenach bieżących) do realnego PKB (wyrażonego w cenach stałych);
Descartes
[dekạrt]
René Wymowa, forma zlatynizowana Renatus Cartesius, Kartezjusz, ur. 31 III 1596, La Haye (ob. La Haye-Descartes, Turenia), zm. 11 II 1650, Sztokholm,
francuski filozof, fizyk i matematyk; jeden z najbardziej rewolucyjnych umysłów XVII w., zwany ojcem filozofii nowożytnej.
Dickstein Samuel, ur. 12 V 1851, Warszawa, zm. 28 IX 1939, tamże,
brat Szymona, ojciec Julii Wieleżyńskiej-Dickstein, matematyk, pedagog, wydawca, historyk matematyki;
Dobiecki Eustachy Onufry, ur. 1855, zm. 22 IV 1919, Warszawa,
polityk konserwatywny, działacz ziemiański;
ekon. dobro niższego rzędu, na które popyt po zwiększeniu ceny rośnie;
Dobrolubow Nikołaj A., ur. 5 II 1836, Niżni Nowogród, zm. 29 XI 1861, Petersburg,
ros. myśliciel, publicysta i krytyk literacki;
ekon. jedna z wersji ilościowej teorii pieniądza, stworzona przez przedstawicieli tzw. szkołę z Cambridge (neoklasyczna szkoła w ekonomii).
ekon. miara produkcji wytworzonej w danym czasie za pomocą czynników produkcji należących do obywateli danego kraju (niezależnie od miejsca ich użycia), wyrażona w cenach tych czynników; inaczej — produkt narodowy netto (PNN) w cenach czynników produkcji.
filoz. jeden z typów filozoficznego dowodu na istnienie Boga (metafizyka);
Duranti Francesca, ur. 2 I 1935, Genua,
pisarka włoska;
Durkheim
[dürkẹm]
Émile Wymowa, ur. 15 IV 1858, Épinal, zm. 13 XI 1917, Paryż,
francuski socjolog i filozof, twórca francuskiej szkoły socjologicznej.
Dygat Stanisław, ur. 5 XII 1914, Warszawa, zm. 29 I 1978, tamże,
syn Antoniego, prozaik, felietonista, dramatopisarz.
dyktatura
[łac.],
forma rządów arbitralnych (wyłączonych spod kontroli społecznej), sprawowanych przez jednostkę (absolutyzm, cezaryzm) lub wąską grupę, w starożytnym Rzymie urząd dyktatora;
Echnaton, pierwotnie Amenhotep IV, z XVIII dyn., data ur. nieznana, zm. 1334 p.n.e.,
król Egiptu, panował 1340–24 lub 1353–36 p.n.e..
Edynburg, gaelickie Duneideann, ang. Edinburgh,
m. w Wielkiej Brytanii, stolica Szkocji, na południowym brzegu estuarium Firth of Forth (M. Północne), u podnóża pasma Pentland.

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

realny
1. «istniejący w rzeczywistości»
2. «możliwy do wykonania lub urzeczywistnienia»
3. «odznaczający się realizmem lub zdrowym rozsądkiem»

• realnie • realność
realny socjalizm «ustrój społeczny panujący w krajach rządzonych przez partie komunistyczne»
płace realne «suma wartości dóbr i usług, jakie można nabyć za otrzymywaną płacę»
szkoła realna «dawna szkoła średnia z przewagą przedmiotów matematyczno-przyrodniczych»
unia realna «związek dwóch lub więcej państw, których sprawy zagraniczne, wojskowe, finansowe prowadzone są wspólnie»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia