realny

Encyklopedia PWN

ekon. zmiana realnej zamożności, → Pigou efekt.
naukozn. nazwa nauk empirycznych, nadawana w dychotomicznym podziale nauk (klasyfikacja nauk) ze względu na przedmiot badań, którym są różne fragmenty, aspekty, przedmioty realnego świata — rzeczywistości danej w doświadczeniu.
partia konserwatywno-liberalna, zał. IV 1989 w Warszawie;
wartość towarów wyrażona w cenach stałych.

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia