realny

Encyklopedia PWN

typ szkoły średniej, z przewagą przedmiotów mat.-przyr.;
filoz. kategoria dialektyki odnosząca się do procesów zachodzących w rzeczywistości, oznaczająca takie przeobrażenie danego przedmiotu (zjawiska), przy którym traci on (neguje) swą dotychczasową jakość.
suma wartości dóbr i usług, które można nabyć za daną płacę nominalną w różnych porównywalnych okresach.
szkoła prywatna zał. 1909 staraniem Macierzy Szkolnej Księstwa Ciesz. i Tow. Szkoły Lud. w Krakowie;
prawicowe proros. ugrupowanie polit.;
ekon. realny dochód (płaca, procent, czynsz, renta, dywidenda, transfer od państwa itp.) gospodarstw domowych, wyrażony w jednostkach produktu; wielkość koszyka dóbr i usług, który mogą nabyć gospodarstwa domowe.

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia