pasywne

Encyklopedia PWN

naturalna, ciekła mieszanina węglowodorów parafinowych (alkany), naftenowych (cykloalkany) i aromatycznych (związki aromatyczne).
środek transportowy przeznaczony do realizacji lotów kosmicznych, odpowiednio przystosowany do długotrwałego przebywania i poruszania się w przestrzeni kosmicznej.
displej
[ang.],
wyświetlacz,
urządzenie optoelektroniczne do obrazowania informacji;
radar
[ang. Radio Detecting and Ranging],
radiolokator, stacja radiolokacyjna,
urządzenie radioelektroniczne lub system złożony ze współpracujących ze sobą urządzeń radioelektronicznych;
sposób naprowadzania obiektu (zwykle pocisku rakietowego) na cel;
śledzenie, śledzenie celu,
wojsk. ciągły pomiar parametrów (np. azymutu, odległości, prędkości) poruszającego się obiektu (celu) za pomocą urządzeń wykorzystujących zdolności obiektu do emitowania lub odbijania fal elektromagnetycznych w sposób różny od tła;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia