śledzenie
 
Encyklopedia PWN
śledzenie, śledzenie celu,
wojsk. ciągły pomiar parametrów (np. azymutu, odległości, prędkości) poruszającego się obiektu (celu) za pomocą urządzeń wykorzystujących zdolności obiektu do emitowania lub odbijania fal elektromagnetycznych w sposób różny od tła;
wyniki ś. stanowią dane do naprowadzania na cel np. kierowanego pocisku; w zależności od rozmieszczenia źródła fal (energii) rozróżnia się ś. pasywne, półaktywne i aktywne; w ś. pasywnym wykorzystuje się energię emitowaną przez obiekt (np. ciepło emitowane przez silnik) bądź emitowaną np. przez Słońce i odbitą od obiektu; w ś. półaktywnym — falę odbitą od celu, wysyłaną w jego kierunku przez specjalny nadajnik; w ś. aktywnym — falę odbitą od celu, wysyłaną w jego kierunku przez nadajnik zainstalowany w obiekcie (np. pocisku) poruszającym się do celu z zadaniem rażenia go.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia