pasywne

Encyklopedia PWN

analiza zdalna, teleanaliza,
chem. analiza obiektów niedostępnych, których nie sprowadza się do laboratorium.
banki
[wł. banca ‘stół’, ‘ława’],
ekon. przedsiębiorstwa zajmujące się pośrednictwem finansowym polegającym na gromadzeniu depozytów i udzielaniu kredytów.
czujka, czujka alarmowa,
samoczynne urządzenie ostrzegające, którego działanie jest oparte na reakcji zawartego w nim elementu (czujnika) na zmiany ściśle określonych wielkości fiz. w jego otoczeniu;
czujnik, sensor:
układ elektr. o 4 zaciskach i dowolnej wewn. konfiguracji połączeń elementów (np. mostkowej, drabinkowej) odznaczający się tym, że energia może być do niego doprowadzona lub od niego odprowadzona jedynie przez pary określonych końcówek (wejścia i wyjścia).
z filozoficznego punktu widzenia jest to niezachodzenie sprzeczności;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia