pasywne

Encyklopedia PWN

piętnaście funduszy inwestycyjnych typu zamkniętego,
kierunek pedag., zapoczątkowany na przeł. XIX i XX w., nawiązujący do koncepcji pragmatyzmu;
miotany na odległość przedmiot (amunicja), przeznaczony do rażenia celu lub wykonania innego zadania — np. zadymienia terenu, rozrzucenia ulotek;
przegroda półprzepuszczalna, błona półprzepuszczalna, membrana półprzepuszczalna, membrana,
przegroda rozdzielająca 2 fazy płynne o różnym stężeniu składników, umożliwiająca przenikanie tych składników, z różnymi szybkościami, między fazami.
Szariati Ali, ‘Alī Šarī‘atī, ur. 1933, Meszhed lub Mazinan, zm. 19 VI 1977, Londyn,
szyicki teolog i filozof z Iranu;
geol. sformułowana w latach 60. XX w. i obecnie niemal powszechnie akceptowana teoria wyjaśniająca — w ramach spójnej koncepcji, zakładającej ruch płyt litosfery — rozrost dna oceanicznego, dryf kontynentów, rozwój wielkich struktur tektonicznych oraz przejawy wulkanizmu i sejsmiczności Ziemi.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia