nominalny

Encyklopedia PWN

Vaduz
[fadụ:c] Wymowa,
stolica Liechtensteinu, u podnóża Alp Retyckich, na pr. brzegu Renu, na wys. 455 m.
waloryzacja
[łac.],
ekon. zwiększenie wielkości nominalnej świadczeń finansowych, składek ubezpieczeniowych oraz wierzytelności, mające na celu zachowanie ich wartości realnej (siły nabywczej), zmniejszonej przez inflację;
wartość znamionowa, wartość nominalna,
techn. wartość wielkości fiz. (np. mocy, natężenia prądu elektr., napięcia elektr., ciśnienia czynnika roboczego), na jaką zostało skonstruowane urządzenie przy przewidzianych warunkach pracy;
wojna polsko-rosyjska 1792, zw. też wojną w obronie Konstytucji 3 maja,
wojna między Polską a Rosją popierającą konfederację targowicką 1792;
wzorzec miary, miara materialna,
metrol. rodzaj przyrządu pomiarowego, przeznaczony do odtwarzania jednej lub wielu znanych wartości określonej wielkości w sposób niezmienny podczas jego stosowania;
znak wartościowy w postaci naklejki służący do pobierania lub rozliczania należności i uprawniający do określonych świadczeń, emitowany przez upoważnioną władzę lub instytucję;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia