nominalny

Encyklopedia PWN

płytka wzorcowa, dawniej płytka Johanssona,
jednowymiarowy wzorzec długości w postaci stalowego prostopadłościanu, w którym odległość między 2 przeciwległymi powierzchniami pomiarowymi odtwarza określoną długość;
łączna wielkość wydatków (w wyrażeniu nominalnym) na dobra i usługi w całej gospodarce narodowej.
organ doradczy i opiniodawczy prezydenta i rządu RP na uchodźstwie;
zjawisko różnorodnie definiowane i opisywane z wielu perspektyw, najczęściej jako relacja człowieka do sacrum.
rewaloryzacja
[łac.],
ekon. przywrócenie realnej wartości dochodów, utraconej wskutek inflacji;
Ricardo
[rıkạ:ru]
David Wymowa, ur. 18 IV 1772, Londyn, zm. 11 IX 1823, Gatcomb Park (hrab. Gloucester),
angielski ekonomista, makler giełdowy, jeden z głównych teoretyków klasycznej szkoły w ekonomii.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia