nominalny

Encyklopedia PWN

statyst. sposób zapisu wyników obserwacji i pomiarów;
split
[ang.],
ekon. podział akcji, w którego wyniku, na wniosek emitenta, zmniejsza się wartość nominalna akcji i zwiększa ich liczba w obrocie;
ekon. obniżenie nominalnej wartości akcji przy jednoczesnym utrzymaniu dotychczasowej wysokości kapitału akcyjnego spółki.
Stanisław August Poniatowski, ur. 17 I 1732, Wołczyn k. Brześcia Litewskiego, zm. 12 II 1798, Petersburg,
król Polski.
taksflacja
[gr.-łac.],
pełzanie międzyprzedziałowe,
ekon. zachodzące w warunkach inflacji zjawisko zmniejszenia dochodu realnego (siły nabywczej ludności) wskutek zwiększenia dochodu nominalnego i, spowodowane tym zwiększeniem, przejście podatnika do wyższego przedziału skali progresywnego podatku dochodowego;
Toussaint Louverture
[tusę̣ luwertụ̈:r]
François Dominique, pierwotnie F.D. Toussaint, zw. Louverture lub L’Ouverture, ur. ok. 1743, Bréda (Saint-Domingue, ob. Haiti), zm. 7 IV 1803, Fort-de-Joux (Francja),
haitański przywódca murzyński, polityk i generał.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia