taksflacja
 
Encyklopedia PWN
taksflacja
[gr.-łac.],
pełzanie międzyprzedziałowe,
ekon. zachodzące w warunkach inflacji zjawisko zmniejszenia dochodu realnego (siły nabywczej ludności) wskutek zwiększenia dochodu nominalnego i, spowodowane tym zwiększeniem, przejście podatnika do wyższego przedziału skali progresywnego podatku dochodowego;
taksflacja występuje, jeżeli progi progresywnego podatku dochodowego nie są indeksowane (rewaloryzowane) zgodnie z inflacją; powoduje ona zmniejszenie realnych dochodów podatników i wzrost wpływów budżetu państwa z podatków; jej występowanie jest zatem przejawem fiskalizmu; taksflacja jest często wykorzystywana jako sposób zwiększenia realnego opodatkowania, gdyż jest on dla podatnika mniej czytelny niż podniesienie stawek podatkowych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia