fiskalizm
 
Encyklopedia PWN
fiskalizm
[łac. fiscalis ‘należący do skarbu państwa’],
ekon. system, w ramach którego jest realizowana polityka podatkowa (podatek) państwa;
charakter polityki podatkowej wywiera istotny wpływ na funkcjonowanie całej sfery budżetowej, ponieważ podatki stanowią główne źródło dochodów budżetu państwa; system podatkowy jest również instrumentem kształtowania poziomu konsumpcji i inwestycji; określenie to ma również odcień pejoratywny — nadmierny fiskalizm to polityka skarbowa dążąca do osiągnięcia jak największych wpływów z podatków i opłat, która jednakże nie przynosi zwykle spodziewanych wpływów, a ujemne jej skutki przejawiają się m.in. w: unikaniu konsumpcji towarów nadmiernie obciążonych opłatami skarbowymi, ucieczce kapitałów, zmniejszeniu się dopływu kapitałów z zagranicy, osłabieniu tempa wzrostu gospodarczego, przechodzeniu producentów do gospodarki podziemnej.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia