skala pomiarowa
 
Encyklopedia PWN
skala pomiarowa,
statyst. sposób zapisu wyników obserwacji i pomiarów;
rozróżnia się 4 rodzaje s.p.: skala nominalna służy do jakościowej klasyfikacji danych (np. płeć, gatunek), skala porządkowa pozwala uporządkować obserwacje wg stopnia intensywności opisywanej cechy (np. zimno–ciepło–gorąco, bardzo niski–niski–średni–wysoki); skala przedziałowa jest skalą liczbową, która pozwala porównać wyniki obserwacji przez podanie ich różnicy (np. czas, temperatura w stopniach Celsjusza); skala ilorazowa jest skalą liczbową, która pozwala porównać wyniki obserwacji przez podanie ich ilorazu; na skali ilorazowej występuje wartość (zero bezwzględne), poniżej której nie występują żadne obserwacje (np. temperatura w skali Kelvina, objętość).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia