skala przedziałowa

Encyklopedia PWN

statyst. sposób zapisu wyników obserwacji i pomiarów;
czujnik, sensor:
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia