nominalny

Encyklopedia PWN

metodol. układ założeń przyjmowanych w danej nauce w celu ułatwienia (lub umożliwienia) rozwiązania pewnego problemu badawczego.
ekon. cena waluty krajowej wyrażona w jednostkach innej waluty,
wymiar nominalny, wymiar znamionowy,
technol. wymiar wyjściowy ustalony przez konstruktora;
cena bieżąca, aktualna cena rynkowa.
log. wyjaśnienie znaczenia wyrazu przez podanie wyrazów z nim równoznacznych.
językozn. struktura składniowa, której ośrodkiem jest rzeczownik, → grupa imienna.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia