nominalny

Encyklopedia PWN

ekon. różnica między nominalną a realną stopą procentową równa stopie inflacji;
ekon. akcja wydawana w zamian za akcję umorzoną;
Antoni Burbon, Antoine de Bourbon, zw. Antonim z Nawarry, ur. 22 IV 1518, zm. 17 XI 1562, Les Andelys,
książę Vendôme od 1537, nominalny król Nawarry 1555–62, mąż Joanny III d’Albertojciec Henryka IV;
m. powiatowe w województwie podlaskim, na Równinie Augustowskiej, nad Nettą i Kanałem Augustowskim oraz jez.: Sajno, Sajenko, Białe, Studzieniczne, Rospuda i Necko, wśród lasów Puszczy Augustowskiej.
ażio
[fr. < wł.],
agio,
ekon. wyrażona procentowo nadwyżka kursu papierów wartościowych powyżej ich wartości nominalnej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia