nominalny

Encyklopedia PWN

Columbia
[kəlạmbiə] Wymowa,
pierwszy z serii amerykańskich wahadłowców (Columbia, Challenger, Discovery, Atlantis, Endeavour);
damno
[łac.]:
ekon. wyrażony w procentach stosunek nominalnego PKB (liczonego w cenach bieżących) do realnego PKB (wyrażonego w cenach stałych);
denominacja
[łac.],
ekon. wymiana pieniądza w państwie, z reguły związana z obniżeniem wartości nominalnej jednostki pieniężnej (najczęściej o wielokrotność 10).
ekon. miara produkcji wytworzonej w danym czasie za pomocą czynników produkcji należących do obywateli danego kraju (niezależnie od miejsca ich użycia), wyrażona w cenach tych czynników; inaczej — produkt narodowy netto (PNN) w cenach czynników produkcji.
dodatkowy wymiar podatku, instrument fiskalny stosowany wobec przedstawicieli sektora prywatnego w miastach przez władze skarbowe PRL po 1947 w celu zmuszenia ich do rezygnacji z działalności gospodarczej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia