nominalny

Encyklopedia PWN

Marek Aureliusz, Marcus Annius Verus, Marcus Aelius Aurelius Antoninus Verus, ur. 121, zm. 180, Vindobona (ob. Wiedeń),
cesarz rzymski od 161, filozof (stoik).
monetaryzm
[łac.],
jeden z 3 głównych nurtów współczesnej makroekonomii, obok keynesizmu i nowej klasycznej makroekonomii, zapoczątkowany przez M. Friedmana w latach 50. XX w.
ekon. teoria opisująca zachowanie konsumenta, uwzględniająca subiektywne zadowolenie ze spożywanych dóbr (użyteczność) oraz obiektywne ceny dóbr i dochód konsumenta.
ekon. pogląd wywodzący się z ilościowej teorii pieniądza, że zmiany podaży pieniądza nie wywierają żadnego wpływu na rozmiary produkcji i zatrudnienia.
nominał
[łac.]:
nurt keynesizmu, rozwijający się od połowy lat 80. XX w., po ataku na ekonomię keynesistowską zwolenników monetaryzmu i neoklasycznej szkoły w ekonomii.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia