modulowany

Encyklopedia PWN

oddychanie, respiracja,
zespół procesów fizjologicznych umożliwiających wymianę gazów oddechowych — tlenu (O2) i dwutlenku węgla (CO2) między tkankami organizmu i otoczeniem;
progresja
[łac.],
sekwencja,
muz. przenoszenie motywu lub frazy melodycznej (p. melodyczna), albo całej struktury harmonicznej (p. harmoniczna), o określony interwał w górę (p. wznosząca się) lub w dół skali (p. opadająca);
przyrząd optoelektroniczny przetwarzający obraz opt. na sygnał elektr. wizyjny (p.w. analizujący) lub przeprowadzający operację odwrotną (p.w. syntezujący).
med. grupa stanów chorobowych polegających na ilościowych lub jakościowych zmianach przytomności, jednej z podstawowych czynności ośrodkowego układu nerwowego, która sprawia iż odczuwamy: jasność, wyrazistość i wierność spostrzeganego obrazu otoczenia oraz siebie samego, swą czujność, obecność i gotowość do reagowania na zachodzące wydarzenia.
puryzm
[łac. purus ‘czysty’],
kierunek w malarstwie, rozwijający się 1916–25, zainicjowany przez A. Ozenfanta i Ch.E. Jeannereta (Le Corbusiera);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia