modulowany

Encyklopedia PWN

rodzaj lampy elektronowej (próżniowej), w której wykorzystuje się strumień elektronów uformowany za pomocą układów elektronoopt. w wiązkę elektronową;
magnetofon
[gr.],
urządzenie do zapisywania (rejestracji) na taśmie magnet. (magnetyczny zapis) i odczytywania z niej sygnału fonicznego (dźwięku przetworzonego na sygnał elektr.);
magnetyczny zapis, rejestracja magnetyczna,
proces utrwalania informacji w postaci śladu magnetycznego (ścieżki) na nośniku magnetycznym w celu jej przechowywania i późniejszego, wielokrotnego odczytywania w dowolnej chwili;
makrofagi
[gr.],
komórki układu immunologicznego należące do leukocytów;
medytacja
[łac. meditatio],
psychol.:
modulacja amplitudy, ang. Amplitude Modulation (AM),
modulacja harmoniczna, w której pod wpływem sygnału modulującego zmienia się amplituda fali nośnej.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia