lampa elektronopromieniowa
 
Encyklopedia PWN
zawiera wyrzutnię elektronową (działo elektronowe), złożoną z katody i elektrod, służących do formowania wiązki oraz do modulowania jej natężenia, i z układów odchylających (elektrod i cewek magnet., wytwarzających pole elektr. lub magnet.), przeznaczonych do kształtowania toru wiązki; wiązka elektronowa służy w lampie elektronopromieniowej do analizowania obrazu (tj. przetwarzania obrazu opt. na sygnał elektr., np. w lampie analizującej) lub syntezowania obrazu (tj. przetwarzania sygnałów elektr. na obrazy opt., np. w lampie obrazowej), a także do „zapisywania” informacji wprowadzonych w postaci sygnałów elektr. i ich odtwarzania po upływie określonego czasu w postaci sygnału elektr. lub obrazu opt. (np. w lampie pamięciowej).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia