lampa pamięciowa
 
Encyklopedia PWN
lampa pamięciowa,
elektron. lampa elektronopromieniowa, przeznaczona do zapisywania i przechowywania (zapamiętywania) przez pewien określony czas (do kilkunastu dni) informacji wprowadzanej w postaci sygnału elektrycznego;
odtwarzana (jedno- lub wielokrotnie) informacja ma zwykle postać obrazu opt. wyświetlanego na ekranie luminescencyjnym (l.p. obrazowa), niekiedy sygnału elektr. (l.p. sygnałowa); usunięcie (skasowanie) zapisu lub wpisanie nowej informacji jest praktycznie natychmiastowe.
Obrazowa l.p. oprócz wyrzutni elektronowych i układów kształtujących wiązkę elektronową zawiera elektrodę magazynującą, umieszczoną blisko ekranu luminescencyjnego. Elektroda ta ma postać metal. siatki pokrytej cienką warstwą dielektryka i można ją traktować jako zbiór bardzo wielu elementarnych kondensatorów, których jedną okładziną (wspólną) jest metal. siatka, drugą natomiast tworzą elementarne obszary powierzchni dielektryka równe powierzchni przekroju wiązki elektronowej. Elektrony wiązki elektronowej (zapisującej), której przebieg jest sterowany sygnałem wejściowym (odpowiadającym np. obrazowanej informacji), bombardują powierzchnię dielektryka elektrody magazynującej, ładując ją dodatnio (w wyniku emisji wtórnej elektronów z tej powierzchni). Powstały na powierzchni elektrody magazynującej rozkład ładunków elektr. tworzy tzw. obraz ładunkowy zapisywanego sygnału. Odczytywanie informacji odbywa się za pomocą wiązki elektronowej odczytującej (wytwarzanej zwykle w oddzielnej wyrzutni elektronowej), „oświetlającej” jednocześnie całą powierzchnię elektrody magazynującej; część elektronów tej wiązki, docierających do miejsc, które znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów powierzchni naładowanych dodatnio, przenika przez elektrodę magazynującą i pada na ekran luminescencyjny, wytwarzając na nim obraz opt. odpowiadający obrazowi ładunkowemu.
Obecnie (2003) l.p. są coraz częściej zastępowane układami z pamięcią półprzewodnikową; są stosowane gł. w oscyloskopach analogowych i wskaźnikach radiolokacyjnych.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia