ekran luminescencyjny
 
Encyklopedia PWN
ekran luminescencyjny,
ekran, na którym obraz powstaje w wyniku luminescencji luminoforu, wywołanej działaniem krótkofalowego promieniowania elektromagnetycznego (np. rentgenowskiego, nadfioletowego) lub strumienia cząstek (elektronów, protonów, cząstek α);
luminofor w postaci cienkiej warstwy jest zwykle nanoszony na wewn. czołową powierzchnię szklanej bańki próżniowej, stanowiącą ekran, na którym jest wyświetlany obraz. Czas narastania świecenia ekranu luminescencyjnego jest z reguły bardzo krótki, zwykle ok. 10 ns, natomiast czas zaniku świecenia (określany jako tzw. czas poświaty), mierzony od chwili ustania działania promieniowania wzbudzającego, wynosi na ogół od kilku do kilkunastu µs, niekiedy kilkadziesiąt s, i wyraźnie zależy od rodzaju luminoforu oraz od czasu trwania wzbudzenia. Podstawową wielkością charakteryzującą ekran luminescencyjny jest luminancja, a o jej wartości decydują przede wszystkim właściwości zastosowanego luminoforu i technologia jego nakładania, a także rodzaj i energia promieniowania wzbudzającego; barwa emitowanego światła zależy gł. od składu chem. luminoforu. Ekrany luminescencyjne są stosowane m.in. w lampach obrazowych (np.: w kineskopie, lampie oscyloskopowej, lampie pamięciowej), w lampach projekcyjnych stosowanych w projektorach telewizyjnych, aparatach rentgenowskich.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia