modulowany

Encyklopedia PWN

teoria przekazywania wiadomości ze źródła wiadomości do obiektu ich przeznaczenia — odbiorcy (ujścia);
anat. narząd zbudowany z mięśni pokrytych błoną śluzową, umieszczony na dnie jamy gębowej kręgowców;
biol. niskocząsteczkowe, termostabilne białko występujące powszechnie w komórkach eukariontów;
kineskop
[gr. kínēma ‘ruch’, skopéṓ ‘patrzę’],
rodzaj obrazowej lampy elektronopromieniowej przeznaczonej do przetwarzania sygnału elektrycznego (wizyjnego) na obraz świetlny oglądany na ekranie;
nazwa zestawu urządzeń do odtwarzania obrazu i dźwięku o wysokiej jakości w warunkach domowych.
rodzaj modulacji, w której sygnał modulujący jest sygnałem cyfrowym stanowiącym ciąg impulsów zero-jedynkowych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia