modulowany

Encyklopedia PWN

modulacja częstotliwości, ang. Frequence Modulation (FM),
telekom. modulacja harmoniczna, w której pod wpływem sygnału modulującego zmienia się częst. fali nośnej.
modulacja fazy, ang. Phase Modulation (PM),
telekom. modulacja harmoniczna, w której pod wpływem sygnału modulującego zmienia się faza fali nośnej.
nadajnik radiokomunik., w którym fale nośne są modulowane sygnałem fonicznym przesyłanym z rozgłośni radiowej.
nadajnik radiokomunik., w którym fale nośne są modulowane sygnałem telew. przesyłanym z telew. ośr. studyjnego.
językozn. zespół narządów należących do układu oddechowego i górnych partii przewodu pokarmowego, uczestniczących w procesie wytwarzania mowy;
urządzenie elektroniczne przeznaczone do odbioru sygnałów telewizyjnych (emitowanych przez telewizyjne stacje nadawcze za pomocą anten nadawczych lub przesyłanych przewodowo w telewizyjnych sieciach przewodowych; telewizja) oraz do przetwarzania ich na obraz, odtwarzany na ekranie kineskopu lub ekranie LCD czy PDP, i na towarzyszący mu dźwięk, odtwarzany za pomocą głośnika (zespołu głośników) bądź słuchawek.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia