modulowany

Encyklopedia PWN

radiofonia
[łac.-gr.],
dział radiokomunikacji zajmujący się zorganizowanym rozpowszechnianiem audycji dźwiękowych, przeznaczonych dla słuchaczy mających odbiorniki radiofoniczne.
raster
[niem. < łac.],
poligr. przyrząd opt. lub urządzenie elektroniczne, przeznaczone do przetwarzania (rastrowania) obrazu wielotonalnego (tj. obrazu czarno-białego o zmiennym nasileniu szarości lub obrazu wielobarwnego o zmiennym nasileniu barw) w układ oddzielnych elementów, zw. punktami rastrowymi;
receptory
[łac.],
biol.:
sonatowa forma, allegro sonatowe,
forma muzyczna, jedna z głównych w muzyce instrumentalnej XVIII–XIX w.,
dziedzina badania materii polegająca na pomiarze ciśnienia akustycznego fali sprężystej wywołanej modulowaną z określoną częst. wiązką światła padającą na próbkę;
synchrocyklotron
[gr.],
cyklotron z modulowaną częstotliwością, ros. fazotron,
kołowy (cykliczny) akcelerator przyspieszający protony do energii kilkuset MeV;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia