punktami rastrowymi

Encyklopedia PWN

raster
[niem. < łac.],
poligr. przyrząd opt. lub urządzenie elektroniczne, przeznaczone do przetwarzania (rastrowania) obrazu wielotonalnego (tj. obrazu czarno-białego o zmiennym nasileniu szarości lub obrazu wielobarwnego o zmiennym nasileniu barw) w układ oddzielnych elementów, zw. punktami rastrowymi;
fotograwiura
[gr.-fr.],
heliograwiura,
poligr. technika wykonywania form wklęsłodrukowych (wklęsłodruk) metodami fotochemicznymi.
błona fot. stosowana w procesie fotoreprodukcji poligraficznej.
autotypia
[gr. autós ‘sam’, týpos ‘odbicie’],
technika przetwarzania obrazu wielotonalnego (o barwach od bieli do czerni przez różne stopnie szarości lub kolorowego) na obraz złożony z ciemnych plamek różnej wielkości, zw. punktami rastrowymi (raster);
dział informatyki zajmujący się tworzeniem obrazów obiektów rzeczywistych i wyimaginowanych.
fiz.:
apla
[gr.],
poligr. w procesie reprodukcji oryginałów (np. fotografii, rysunków) płaszczyzna (na oryginale, diapozytywie, formie drukowej, odbitce) o jednolitej barwie (tj. bez punktów rastrowych), czarna lub kolorowa.
fotoreprodukcja
[gr.-łac.],
poligr. proces wykonywania negatywów i diapozytywów fotoreprodukcyjnych na podstawie oryginałów (tekstów, rysunków kreskowych, fotografii, obrazów malowanych), przeprowadzany metodami fot., obecnie zwykle przy użyciu komputerów;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia